COMPANIA EDILMET

Fondul European de Dezvolare Regională

EDILMET SRL derulează în perioada 04.08.2020 – 30.11.2021, proiectul „ Dezvoltarea activității de lucrări construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale a EDILMET S.R.L. prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante”, cod SMIS 133520, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 5847/ 04.08.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 –Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Cod apel proiecte POR/604/2/1 – Microintreprinderi.

 • Titlu proiect: „Dezvoltarea activității de lucrări construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale a EDILMET S.R.L. prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante”
 • Beneficiar proiect: EDILMET SRL
 • Program de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
 • Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
 • Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
 • Valoarea totală a proiectului: 1.259.485,99 lei
 • Asistența financiară nerambursabilă: 940.686,85 lei
 • Valoarea contribuției europene (FEDR): 799.640,65 lei
 • Valoarea contribuției naționale (buget național): 141.113,05lei
 • Cod SMIS: 133520
 • Perioada de implementare: 15.09.2020 – 30.11.2021
 • Obiectivul general al proiectului de investitii: dezvoltarea activitatii societatii EDILMET S.R.L. care sa asigure cresterea competitivitatii economice a acesteia, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea serviciilor de lucrari constructii rezidentiale si nerezidentiale prin implementarea unor masuri si procese inovative fata de cele actuale avand in vedere faptul ca multe operatiuni vor fi internalizate, derulate cu propriile utilaje si echipamente ce vor fi achizitionate prin intermediul actualului proiect de finantare. Majoritatea serviciilor actuale prestate aferente lucrarilor de constructii sunt realizate momentan cu ajutorul unor utilaje inchiriate sau sunt servicii externalizate ;
2. Cresterea si mentinerea nr. mediu de angajati fata de nivelul inregistrat in anul fiscal 2018 incepand cu anul urmator finalizarii implementarii, pe toata perioada de durabilitate a proiectului;
3. Cresterea competitivitatii si valorificarea potentialului sectorului de prestari servicii bazat pe extindere si modernizare, prin achizitionarea unor active ce inglobeaza tehnologii noi.;
4. Respectarea egalitatii de sanse si a tratamentului egal intre femei si barbati, interzicerea discriminarilor bazate pe origine etnica, sex, religie, varsta, aparteneta la grupuri minoritare,dizabilitati sau orientare sexuala in cadrul relatiilor de munca prin introducerea de dispozitii atat in regulamentele de organizare si functionare cat si in regulamentul intern al EDILMET SRL;
5. Cresterea Cifrei de afaceri in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului cu cel putin 10% fata de nivelul inregistrat la finele exercitiului financiar 2018.

Rezultate:

1. Dezvoltarea serviciilor actuale de lucrări construcții rezidențiale și nerezidențiale prin implementarea unor măsuri și procese inovative;
2. Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați la 14 unități începând cu anul următor finalizării implementării proiectului;
3. Creșterea competitivității societății pe piața locală, regionala și națională;
4. Asigurarea egalității de șanse și tratamentul egal între angajații societății;
5. Sporirea cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului cu cel puțin 10 % față de anul de referință 2018.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro precum și www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro

Open chat
Bună ziua!
Cu ce vă putem ajuta?
Call Now Button